Vurderer du franchise?

Vil du drive for deg selv innenfor et etablert konsept?

Den mest åpenbare fordelen ved å drive i en franchisekjede er at noen andre har bygget opp, testet ut og dokumentert konseptet før deg. Du skal i teorien komme til «dekket bord», men i praksis er det jo ikke alltid slik.
Franchise er en svært vanlig driftsmodell og er mye brukt innen varehandel, restaurant, tjenesteytende virksomheter og Business 2 Business. Det finnes flere hundre kjeder og konsepter som baserer sin drift på franchise eller andre lokalt eide virksomheter. Visste du at for eksempel Post i butikk kan sies å være et franchisekonsept?

I rekrutteringsselskapet Cappa er vi spesialister på å rekruttere til kjeder, og det har vi holdt på med i over 20 år. Både til franchise og liknende, men også faste stillinger. Vi hjelper godt etablerte kjeder med å rekruttere enkeltstående franchisetakere, men også utenlandske kjeder med å finne partnere og masterfranchisetakere for Norge eller hele Skandinavia. Klikk under for å se noen av de konkrete konseptene vi jobber med nå:

Ledige franchisemuligheter fra Cappa

Kort om franchise: Som franchisetaker får man mulighet til å eie og drive sitt eget firma, ofte innen et etablert kjedekonsept. Franchise er snarveien til å etablere egen virksomhet. Man blir sin egen sjef, med mulighet for lønnsomhet og overskudd. Overskudd kan gi mulighet for å ta ut utbytte (fra aksjeselskap) i tillegg til lønn. Driver man eget firma vil det imidlertid også alltid være en risiko for underskudd og tap.

Et franchisesamarbeid blir som regel regulert gjennom en tidsbestemt juridisk avtale. Franchisegiveren eier konseptet, og skal stå for utvikling, dokumentasjon og tilrettelegging. Franchisetakeren får rett til å drive franchise på et bestemt sted eller i et bestemt område.

I Norge og Skandinavia baserer svært mange kjeder sin virksomhet på franchise/lokalt eierskap. God økonomi og kjøpekraft sammenliknet med de fleste andre land, sørger for at også mange internasjonale kjeder etablerer seg her. Mange drømmer om å starte sin egen virksomhet. Å bygge opp en bedrift helt fra grunnen av innebærer som regel høy risiko og store investeringer. Det kan også være vanskelig å finne egnede lokaler på egen hånd. De fleste kjøpesentra er opptatt av å få rett kjedekonsept inn, og er ikke alltid så åpne for nye og ukjente butikker og konsepter. Denne trenden har imidlertid endret seg litt de senere årene, i takt med at mange kjøpesentre også ønsker å tilby noe unikt og annerledes.

Fra kjedens side er det flere grunner til å ha en driftsform med lokalt eierskap, f.eks.:

 • Fordele risiko og investeringer.
 • Normalt sett mindre behov for oppfølging enn en virksomhet eid sentralt av kjeden.
 • Nødvendig lokalkunnskap for å betjene et lokalt marked.
 • Større personlig engasjement og innsats.
 • Sterkere fokus på inntektsbringende aktiviteter, kostnadseffektivisering og overskudd.
 • I et langstrakt land som Norge er oppfølging også kostbart, det er nok en av grunnene til at franchise og tilsvarende driftsformer er så populært.

Flere analyser viser at franchiseenheter er mer lønnsomme enn tilvarende som er sentralt eide («egeneide»). Les franchiserapportene fra Virke og Franchisearkitekt.

 

 

Ulike begreper og driftsformer

Det er mange ulike begreper som benyttes om det å drive selv innenfor en kjede, her er de vanligste:

Franchise:

Franchise er en svært vanlig driftsmodell og er mye brukt innen varehandel, restaurant, tjenesteytende virksomheter og B2B. Som franchisetaker driver man gjerne sitt eget firma, innen et etablert kjedekonsept. Det finnes over 300 franchisekonsepter i Norge, og rundt dobbelt så mange i Sverige. Noen franchisekonsepter tillater at man driver flere franchiseenheter, såkalt clusterfranchise. Det finnes også konsepter der franchisen inngår som en del i en eksisterende virksomhet. I noen kjeder bruker man begreper som kjøpmann, retailer, partner eller driver.

Det finnes enkelte kjeder som bruker uttrykket «franchise light», men det er som regel ikke egentlig et franchisekonsept. Det kan være kjeder der man blir ansatt som daglig leder og kan få en andel av overskuddet til bedriften utbetalt som lønn eller bonus. Man vil da heller ikke ha noe eierskap i selskapet eller selv betale for investeringer. Men man kan få følelsen av å drive eget, siden man får lønn etter hvordan bedriften går. Det finnes flere fordeler ved slik drift også, man trenger for eksempel sjelden noe startkapital.

Masterfranchise:

En masterfranchisetaker har vanligvis rettighetene til å drive et franchisekonsept i ett eller flere land eller områder. Man kan selv være den utøvende franchisetaker, ha egeneide enheter eller franchisetakere som rapporterer til masterfranchisetakeren. Reitan har for eksempel masterfranchisen til 7-eleven i bl.a. Skandinavia. Det er også vanlig at man bare kaller det «Partner» for et land eller område istedenfor masterfranchisetaker (eller «master franchisee» som det kalles på engelsk). Noen konsepter krever etablerte partnere med mye kapital i ryggen. Andre konsepter krever lite kapital, og man kan i starten også være ansvarlig for de første enhetene som etableres.

Forhandler:

En forhandler kan representere et helt og fullt konsept, eller som forhandler av enkelte varer / merker og tjenester. En forhandler er ofte noe friere stilt og med færre retningslinjer fra kjedekontoret enn i en franchisekjede. Det finnes kjeder som driver med forhandlere på samme måte som franchise.

Agentur:

En agent er et vanlig begrep på leverandørsiden i handelsvirksomheter. En agent har en rettighet til å representere et merke eller utvalgte varer i et definert marked. Det kan være i et land, fylke eller i en spesiell del av markedet. Innen tjenester, software etc brukes noen ganger begrepet «lisens» istedenfor agent.

Jussen er forskjellig

Hvilken driftsform en kjede bruker til å organisere seg og sine enheter påvirker også hvilke juridiske lover som regulerer samarbeidet. I Norge har vi ikke egen franchiselov som de har i en del andre land. Det vil da si at det er relativt fri avtalerett som gjelder i tillegg til andre lover som man normalt er underlagt som næringsdrivende. Men vi har en egen Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven), som regulerer slike avtaler. Både bransjefolk, politikere og jurister diskuterer fra tid til annen behovet for egen franchiselov i Norge. Les denne artikkelen av Endre Storløkken og Henrik Renner Fredriksen i Advokatfirmaet SGB Storløkken.  Konklusjonen deres er at vi ikke trenger egen lovregulering av franchise i Norge.

Advokatene har også skrevet en interessant artikkel om forskjellen på franchise, distributør og agenturvirksomhet, som utad kan virke ganske likt. Vi har en egen Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven), som regulerer såkalte agentavtaler.

 

 

Vurderer du å starte for deg selv?

I Cappa har vi kontakt med en rekke personer og firmaer som vurderer nye muligheter:

 • Enkeltpersoner eller små grupperinger (f.eks. ektepar) som ønsker å etablere egen virksomhet og ha sitt daglige virke der som eier og driver.
 • Privatpersoner som ønsker å investere i virksomhet, men som ønsker andre til å drive.
 • Profesjonelle aktører innen for eksempel finans eller handelsvirksomhet som vurderer nye muligheter, for eksempel gjennom masterfranchise.

Litt mer om franchise

Den mest utbredte driftsformen som Cappa jobber med er franchise. Vi vil derfor beskrive dette nærmere, men det er mange fellestrekk mellom franchise, forhandler og agentur.

Et franchisesamarbeid blir som regel regulert gjennom en tidsbestemt juridisk avtale. Franchisegiveren eier konseptet, og skal stå for utvikling, dokumentasjon og tilrettelegging. Franchisetakeren får rett til å drive franchise på et bestemt sted eller i et bestemt område. Mange kjeder tilbyr nøkkelferdige løsninger med gode rutinebeskrivelser og grundig opplæring. Det finnes franchisekonsepter som tilbyr alt av markedsføring, innkjøp, finansieringsplaner, opplæring, prosjektering, bygging av lokaler, logistikk, profilering, innredning, administrative systemer, budsjettering og regnskapsførsel. Man blir underlagt et system, et sett med regler og rutiner som skal følges. Ikke alle trives med det.

De fleste kjeder ønsker at franchisetakeren skal bruke mest mulig tid i salg/butikk/produksjon, og minst mulig tid til kontorarbeid.
Det finnes franchisekonsepter som tilbyr en del fellestjenester, men som lar franchisetakeren ha valgfrihet til å skape egne rutiner for backoffice, regnskapsførsel etc.
Ved å sentralisere funksjoner, gjøre felles innkjøp og automatisere mest mulig, kan det bety store besparelser og bedre betingelser for en franchisetaker.

Vi anbefaler potensielle franchisetakere å sette seg godt inn i hva de aktuelle franchisekonseptene tilbyr, vurdere om inntjeningspotensialet er der, om andre franchisetakere er tilfredse, om konsepter og avtaler virker gjennomarbeidede, seriøse og balanserte. En franchiseavtale gjelder ofte for 5 år eller mer med muligheter for forlengelse. Da er det viktig å være trygg på at dette er noe man virkelig vil og kan. For enkelte er langtidsperspektiv en fordel, for andre kan det være en ulempe.

Drive sitt eget firma

Som franchisetaker driver man sitt eget firma, som oftest som enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). I sistnevnte blir man fast ansatt i eget selskap, og får de samme grunnleggende rettigheter som om man er ansatt andre steder. Ikke minst ved sykdom og permisjoner kan dette være viktig.
Noen franchisegivere krever at man driver gjennom et aksjeselskap, andre ikke. Vi vil generelt anbefale aksjeselskap, som er en ryddig og grei driftsform. Minstekravet til aksjekapital er kr. 30.000,-

Mer lesestoff:

Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet på visse vilkår:

 • Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og
 • balansesummen er under 23 millioner kroner, og
 • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Kilde: Må jeg ha revisor, Altinn.

Ulike konsepter

Det finnes like mange franchisekonsepter som det finnes kjeder. Vårt råd er å sikte mot seriøse kjedekjeder med langsiktig perspektiv, dyktige folk og ordnede forhold. De bør kunne dokumentere et godt konsept og helst også resultater. Ta gjerne en prat med andre franchisetakere i kjeden. Man må investere tid til opplæring, utvikling og å bidra til fellesskapet gjennom felles samlinger og erfaringsutveksling.

Franchise vil alltid innebære en risiko i forhold til penger man stiller med som egenkapital eller sikkerhet. På den annen side er også oppsiden større, ved at man kan tjene mer penger til seg selv og bygge opp sin egen bedrift.

Får du lyst til å drive for deg selv?

Cappa er den ledende aktøren innen rekruttering av franchisetakere i Skandinavia. Vi rekrutterer også til faste stillinger, masterfrancisetakere, partnere, forhandlere og agenter for ulike kjeder og handelsvirksomheter.

Ta gjerne kontakt med oss pr telefon, + 47 23 38 38 80 om du vurderer å drive egen virksomhet innenfor en kjede. Du kan også sende oss en e-post til post@cappa.no

Under stillinger ligger det konkrete stillinger og prosjekter vi i Cappa arbeider med nå.