Bli franchisetaker

Ønsker du å starte for deg selv i et etablert konsept?

Når du vurderer å starte en franchisevirksomhet bør du søke så mye informasjon som mulig. Søk deg frem på internett, du kan lese bøker, og snakke med folk som selv har erfaring med franchise. Det kan være noen i samme bransje, noen med spesielle ferdigheter eller erfarne franchisetakere som kan hjelpe deg med forberedelsene. Husk at det er svært stor forskjell på franchisekonsepter. Om noen du snakker med har en dårlig opplevelse med franchise, så betyr ikke det at franchise som driftsform er dårlig. Det finnes flere hundre kjeder som driver med franchise i Norge.

Det finnes også mange ulike begreper som dekker mye av det samme, og som brukes ulikt i de forskjellige kjedene. Både franchisetaker, forhandler, partner, retailer, retail partner, franchise partner, driver, kjøpmann, agent og kommisjonær kan bety å drive en egen lokal virksomhet i et kjedesystem.

Her på Franchiseportalen vil du finne nyttig informasjon om franchise. Du vil også kunne lese mer om franchisekjeder som søker franchisetakere, samt utenlandske kjedekonsepter som søker partnere eller masterfranchisetakere i Norge. Franchiseportalen eies av rekrutteringsselskapet Cappa, og ble lansert allerede i 2005.

Her ser du franchisemuligheter som Cappa formidler i dag.  Her finner du norske og utenlandske kjeder som driver med franchise eller andre driftsformer der man kan drive egen virksomhet.

Om du driver en franchisekjede og trenger hjelp til å rekruttere franchisetakere, ledere eller andre nøkkelpersoner, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Tlf. + 47 23 38 38 80 eller e-post: post@cappa.no