Forberedelser og sjekkliste

En franchisetaker tjener penger på noe som andre har utviklet

Det viktigste med franchise er at du kommer til et allerede prøvd konsept, og kan være i gang med din egen virksomhet i løpet av kort tid. Som franchisetaker får du tilgang til et konsept med klare retningslinjer for hvordan du skal starte og drive virksomheten. Du får ta del i et etablert og forhåpentligvis dokumentert lønnsomt konsept i fellesskap med andre i samme situasjon. Dette alene er likevel ingen garanti for at du vil lykkes og tjene mye penger. Det er ditt ansvar å sette mål og nå disse. Som franchisetaker er du din egen arbeidsgiver og du må selv ta ansvar for egen suksess. Virker dette tiltalende for deg? Det er helt avgjørende at du tiltrekkes av disse tankene.

Som franchisetaker kan du altså velge å gå inn i et system som har lykkes, der andre har ”tråkket opp løypa” på forhånd. Men friheten som franchisetaker er dermed også begrenset. Du må følge retningslinjene som blant annet er bestemt i franchiseavtalen, og denne gir mindre spillerom for egne ideer. Du kan gjerne være kreativ, men da innenfor gitte rammer. Dersom du har en drøm om å etablere et eget forretningskonsept, er kanskje ikke franchise det rette for deg. Konseptet er jo allerede etablert..

Dersom man har ambisjoner om å bygge opp en kjede selv, kan også franchise være en riktig modell. Det finnes mange franchisekonsepter som ikke er i Norge, som søker en masterfranchisetaker eller partner til å etablere kjeden i Norge eller Skandinavia. Med franchisetakere som du rekrutterer under deg. Har du ambisjoner i en slik retning, kan masterfranchise være riktig. Et eksempel på masterfranchise er Reitan Convenience, som har rettigheter til 7-eleven i Skandinavia. Vurderer du å bli masterfranchisetaker og bygge opp en kjede i Norge, så ta gjerne kontakt med oss!
I resten av dette avsnittet er det «vanlig» franchise som beskrives.

Hva gjenstår da når konseptet allerede er etablert og du må følge en mal for hvordan du skal jobbe? Svaret er som regel hardt og strukturert arbeid. Det er en generell oppfatning at en franchisetaker jobber mer enn en ansatt medarbeider. Men ”oppsiden” ligger der og venter: I tillegg til å styre din egen hverdag og arbeidsinnsats bør franchisesystemet gi deg mulighet til å tjene gode penger. Gode penger i form av lønn og utbytte. Det er slett ikke alle franchisetakere som arbeider lange arbeidsdager når bedriften først er etablert på et tilfredsstillende nivå.

Det finnes også kjedekonsepter som lar deg selge virksomheten og den «goodwill» du har opparbeidet, men slett ikke alle. Det vanligste er at en eventuell ny franchisetaker som overtar en eksisterende enhet betaler en nedskrevet verdi av inventar, varelager og utstyr.

Før du går videre med å vurdere franchise, bør du være klar over og stille deg selv disse spørsmålene:

 • Er jeg motivert til å jobbe for meg selv og eventuelt bygge opp et team?
 • Har jeg noen evner og drivkrefter jeg ikke får utnyttet som ansatt i dag?
 • Er jeg forberedt på å bruke kvelder og helger på egen bedrift?
 • Er jeg villig til å godta den økonomiske risikoen?
 • Vil jeg om nødvendig ofre ferien i den første tiden?
 • Kommer jeg til å få støtte fra familie og venner?

 

Har jeg passende bakgrunn?

Veien til suksess er som regel hardt arbeid, men du kommer langt med rett innstilling og pågangsmot. Erfaring fra tilsvarende jobb, bransje og produktkunnskap vil ofte være et pluss og noen ganger et krav. Men det fine med franchise at du som regel vil få retningslinjer, opplæring og støtte som setter deg i stand til å lykkes selv om du har lite eller ingen relevant erfaring.

Det er ikke en selvfølge at du vil lykkes som franchisetaker selv om du har lykkes som fast ansatt i en tilsvarende jobb. Men, som regel er det enklere hvis du føler deg kjent med det markedet du evt. skal inn i. Dersom du føler deg bekvem med arbeidsoppgavene, produktene/tjenestene og kundegruppen (markedet), er det lettere å samle energi til å mestre den ekstra innsats franchisedrift krever.

Et franchisekonsept inneholder ofte klare retningslinjer for hvordan franchisen skal drives (gjennom håndbøker og rutinebeskrivelser). Derfor vil franchisegiver se etter den eller de personer som har best erfaring og egnethet til å lede den daglige driften og følge retningslinjene. Sentrale oppgaver vil normalt være

 • Ledelse og rekruttering
 • Kundekontakt og salg
 • Gjennomføre lokale markedsaktiviteter / kampanjer
 • Innkjøp og bestillinger
 • Administrasjon og økonomistyring
 • Motivasjon av medarbeidere

Dersom du kan overbevise franchisegiver (og deg selv) om at du behersker disse oppgavene, bør du ha gode muligheter for å bli en dyktig franchisetaker. Snakk gjerne med personer som kjenner deg godt. Hvordan tror du jeg vil takle en slik utfordring? Hva synes du jeg er god til? Hvordan kan jeg bli bedre? Hvordan kan mine erfaringer gjøre meg til en god franchisetaker?

Hvilke mål og ambisjoner har jeg?

Den ideelle franchisetaker er en person som drømmer om å starte egen virksomhet, men som ikke har en egen forretningsidé eller ønske om å ta for stor risiko ved å bygge opp noe fra grunnen av. Hva er dine mål? Hva ønsker du å oppnå? Det er helt avgjørende at du har et sterkt ønske om å starte for deg selv. En franchisekontrakt binder deg normalt for minimum 5 år og du må derfor ha en tidshorisont i forhold til den avtaleperioden som gjelder. Nå skal det sies at svært mange franchisekjeder har åpninger for å gå ut av avtalen tidligere, ingen er tjent med å ha franchisetakere som ikke vil eller kan være der.

Som franchisetaker får du mulighet til å teste ut din egen evne til å drive noe for deg selv. Dersom du lykkes over tid, vil du kanskje få andre muligheter hos franchisegiveren. Noen franchisekjeder gir rom for å drive flere enheter (cluster franchise). Men det er slett ikke gitt i at man vil lykkes med flere enheter selv om man lykkes med én. Spesielt om kriteriet for suksess er din tilstedeværelse, man rekker ikke å være nok til stede. Det gjelder da å være dyktig til å lede gjennom andre.

En annen mulighet er å bli såkalt “master franchisetaker” for et utenlands kjedekonsept, med rettigheter (og plikter) til å etablere flere franchiseenheter i et bestemt geografisk område (for eksempel hele Skandinavia, Norge eller en landsdel). Som master franchisetaker kan man ha enkeltstående franchisetakere som driver lokalt, mens du har ansvaret for å følge opp disse og bygge opp et nasjonalt kjedekontor. F.eks. har Reitan Convenience rettighetene til å drive 7-eleven i flere land som masterfranchisetaker. Reitan eier selv rettighetene til Narvesen, Rema 1000 og Pressbyrån. Der er Reitan franchisegiver.

Du må som sagt ønske å starte for deg selv. Hvor langt du vil, er opp til deg selv, men den avgjørelsen kan du ta etter hvert. Det er mange som forblir franchisetakere for den ene enheten resten av sitt yrkesaktive liv. –Og disse er ofte attraktive og verdifulle franchisetakere. Det er en klar fordel for franchisegiveren å ha en stabil skare av franchisetakere som gir trygghet og forutsigbarhet. Ingen ønsker en franchisetaker som blir rastløs etter 2 år.

Hvilken arbeidsform, rolle og arbeidsmengde ønsker jeg?

For å lykkes som franchisetaker er det som oftest nødvendig at du er delaktig i den daglige driften. Innen f.eks. retail er det sjelden at franchisegiver godtar passive franchisetakere / eiere. Kravet er ofte at franchisetaker selv eier mesteparten av et eventuelt aksjeselskap (har aksjemajoritet) og arbeider daglig i virksomheten. I de fleste budsjetter som settes opp, er det en forutsetning at lønnskostnadene skal inkludere lønn til franchisetaker. I mindre franchisevirksomheter er det sjelden økonomi til å ansette en annen daglig leder enn deg selv. I noen tilfeller godtar franchisegiver at to eller flere personer deler på franchisen. Da er det opp til disse å fordele oppgavene seg i mellom. En franchisetaker bør altså være egnet til en rolle som daglig leder, enten han/hun har én eller flere ansatte. Føler du at du vil beherske denne rollen?

NB! Dersom et franchisesystem skal fungere godt, er det avgjørende at franchisetakerne deltar med tilbakemeldinger og kommer med konstruktive forslag til forbedringer, endringer i rutiner etc. Men et franchisesystem fungerer ikke godt dersom kjeden består av franchisetakere som stadig er kritiske og negative til pålegg, retningslinjer og valg gjort av franchisegiveren.

__________________________________________

(C) Copyright rekrutteringsselskapet Cappa. Ta kontakt om du trenger bistand til rekruttering og etablering.