Franchisepodden

Lær mer om franchise!

Vår samarbeidspartner FranchiseArkitekt står bak Franchisepodden, en podkast med franchiserådgiver Sven Hars. Han intervjuer spennende personer i Norge som er knyttet til franchise. Med seg som programledere er andre rådgivere knyttet til konsulentnettverket FranchiseArkitekt. Det er også spilt inn episoder om franchiserelasjoner og lederskap, blant annet basert på bøkene til den australske psykologen og franchiseguruen Greg Nathan.

Vi håper du som lytter vil nyte godt av å lytte til andres erfaringer og råd når man skal bygge opp eller forbedre et konsept. Er du nysgjerrig på franchise, student, franchisetaker eller kunne tenke deg å bli franchisetaker?

Episodene finner du nedenfor. Du kan også søke «franchisepodden» der du vanligvis hører podkast. Vi ønsker deg uansett god lytting!

PS: Trenger du hjelp til å bygge opp, videreutvikle eller ekspandere med et franchisekonsept? Ta kontakt med eksperter i FranchiseArkitekt for en hyggelig prat. Om du har lyst til å bli franchisetaker eller trenger hjelp med rekrutteringen, så ta gjerne kontakt med rekrutteringsselskapet Cappa.

 

Episode 38 - Sunkost - årets franchisekjede

Sven Hars i FranchiseArkitekt og Fredrik Vegsgaard i Cappa i samtale med leder av Sunkost, Anders Kjellén. Sunkost ble i 2024 kåret til Årets Franchisekjede og har vært gjennom en spennende utvikling de siste årene.

 

Episode 37 - Domino’s Pizza

Sven Hars  i FranchiseArkitekt og Fredrik Vegsgaard i Cappa møter adm. dir Kjetil Enger i Domino’s Pizza. Lær hvordan verdens største kjede innen levering av pizza utvikler sin franchisekjede i Norge.

 

Episode 37 - Fargerike

Stine Solheim, kjededirektør i Fargerike snakker med Sven Hars i FranchiseArkitekt og Fredrik M. Vegsgaard i Cappa. Fargerike har lange tradisjoner med franchisedrift og har hatt stor suksess med sin forretningsmodell. Hør hvordan drivkraften til hver enkelt franchisetaker bygger opp under gode resultater i kjeden.

 

Episode 36 - Finansiering av franchisekonsepter

Sven Hars i Franchusearkitekt møter denne gang Morten Olimb i Nordea. De snakker om hvordan en franchisekjede bør forberede en god finansieringsstrategi. Morten har tittel Head of Business Banking Online Advice hos Nordea.

 

Episode 35 - Innkjøp i franchisekjeder

I denne episoden skal vi snakke om innkjøp. Kanskje den delen av franchisekjedenes stordriftsfordeler som er mest opplagt. Hva innebærer egentlig oppsett av en innkjøpsstrategi? Vi får blant annet høre at det er mye mer enn å forhandle om pris, en gang i året. Med oss har vi Peter Östlund, ekspert på innkjøp innen blant annet Franchisearkitekt.

 

 

Episode 34 - Europris

Managing partner i FranchiseArkitekt Sven Hars og advokat Endre Storløkken i samtale med salgs- og driftsdirektør Øyvind Haakerud i Europris rundt deres butikkonsept og satsing på franchising som forretningsmodell. Europris er en av de mest fremtredende kjedene innen dagligvare og detaljhandel. Haakerud beskriver tydelig nøkkelen bak utviklingen.

 

Episode 33 - If Forsikringssenter

Managing partner i FranchiseArkitekt Sven Hars snakker med Espen Iversen, leder for franchisedelen i If Forsikringssenter. Med sine 13 franchisekontorer har IF over mange år bygget opp et attraktivt franchisesystem med salg av forsikringer mot nye kunder. Få bransjer er mer krevende og fremoverlente enn denne bransjen. Lær hvordan de tenker og trener opp sine franchisepartnere.

 

 

Episode 32 - Partyland

Advokat Endre Storløkken og Sven Hars fra FranchiseArkitekt møter leder for franchisekjeden Partyland, Ben Forsland. Ben har master franchise rettighetene til det amerikanske konseptet, og har i løpet av kort tid bygget opp kjeden til å bli en betydelig aktør innen partytilbehør. Med sin tunge bakgrunn innen kjededrift deler han sine tanker om oppbygging av Partylandbutikker her i Norge, med utgangspunkt i det amerikanske basiskonseptet.

 

Episode 31 – Kvalitetssikring av franchisekjeder

Sven Hars fra FranchiseArkitekt intervjuer denne gang gründer og medeier i Chainformation, Anders Hall. De snakker om hvordan man sikrer oppfølgning av konseptet innad i en franchisekjede gjennom utvikling av håndbøker, implementering i en digital plattform samt støtte og oppfølging av driften.

 

Episode 30 – Verdivurdering av franchisekonsepter

Sven Hars fra FranchiseArkitekt og partner i DHT Corporate Services Runar Sørensen snakker om hvilke faktorer som bestemmer verdien av en selskap og ikke minst verdien innenfor et franchisekonsept, både for franchisegiver og franchisetaker. Her lærer man hvordan man allerede fra starten av kan planlegge en fremtidig verdivekst for sett eget konsept.

 

Episode 29 – Endringsledelse

Sven Hars fra FranchiseArkitekt intervjuer og ledertrener / coach Mia Haukaas snakker om endringsledelse, relatert til kjededrift og franchisekjeder. Samtalen viser kompleksiteten i slike endringsprosesser og hva man bør tenke på før igangsettelse og hvordan involvering er nøkkelen til en god prosess.

 

Episode 28 – Økonomistyring i franchisesystemer

Sven Hars fra FranchiseArkitekt og direktør storkunder i Azets Espen Vestli snakker om økonomistyring i franchisekjeder. Hvordan kan skalerbare og gode plattformer gi franchisegivere og franchisetakere verdifull informasjon som grunnlag for lønnsom vekst og god konsept- og økonomistyring.

 

Episode 27 – Sunkost

Sven Hars fra FranchiseArkitekt og advokat Endre Storløkken intervjuer adm. dir. Anne-Regine Bakstad i kjeden Sunkost. Anne-Regine forteller om den reisen Sunkost har vært igjennom over flere år, hvilke vellykkede grep som er gjort de siste årene og hvilke forventninger hun stiller til dagens konsept og franchisetakere.

 

Episode 26 – Utarbeidelse av franchiseavtaler

Sven Hars fra FranchiseArkitekt intervjuer advokatene Endre Storløkken og Henrik Renner Fredriksen fra Advokatfirma SGB Storløkken om hvilke avtalepunkter som er vesentlige og hvilke fallgruver man bør unngå i forbindelse med utarbeidelse av franchisekontrakter eller reforhandling av eksisterende avtale.

 

Episode 25 – Prof. Arnulf fra BI – om internasjonal ledelse og franchiseledelse

Sven Hars fra FranchiseArkitekt og Frode Finsrud fra rekrutteringsselskapet Cappa, i samtale med Jan Ketil Arnulf, professor i ledelse ved Handelshøyskolen BI. Basert på mange års forskning snakker Prof. Arnulf blant annet om ledelsesutfordringer i forbindelse med internasjonal ekspansjon, håndtering av kulturforskjeller, etiske grenser, myndighetskrav etc. Prof. Arnulf har selv bodd mange år i Kina og har basert på dette forsket på effekten av ledelsesstiler i Vesten versus Kina.

 

Episode 24 - Franchisetaker Hanne Them-Enger i Specsavers

Sven Hars fra FranchiseArkitekt intervjuer Hanne Them-Enger i optikerkjeden Specsavers. Hanne, som er utdannet advokat, gikk inn i Specsavers kjeden når den etablerte seg i Norge. Hør hennes reise som franchisetaker i Specsavers og hennes bevisste holdning til kjedesamarbeid og medarbeiderutvikling.

 

Episode 23 - Selvutvikling - forutsetning for god franchiseledelse

Sven Hars fra FranchiseArkitekt intervjuer Mia Skriver Haukås, ledertrener hos Tipping Point Methology, om behovet for personlig selvutvikling hos hvert enkelt individ som skal ha en lederrolle i franchisesystemer. For å skape god bedriftskultur og gode resultater kreves investeringer i selvutvikling og teamprosesser for å møte franchisetakerne med de de forventer av lederskap. Mia har lang erfaring med individ- og teamprosesser i franchise- og retailkjeder.

 

Episode 22 – Trening og opplæring i franchisekjeder (Plantasjen)

Sven Hars fra FranchiseArkitekt intervjuer Ragnhild Dahl Berge, direktør HR i Plantasjen, om hvordan en franchisegiver bør planlegge og implementere trening og opplæring som en av de viktigste stordriftsfordelene i et franchisesystem. Ragnhild har lang fartstid som direktør HR i veletablerte franchisesystemer og deler sin erfaring om hvordan opplæringen skal tilrettelegges for at franchisesystemet skal lykkes best mulig.

 

Episode 21 – Oche Dart Club

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars og Espen Vestli, direktør storkunder i Azets, intervjuer CEO Geir Oterhals i restaurantkonseptet Oche. Oche Dart Clubs restaurantkonsept har vært gjennom en usedvanlig rask internasjonal ekspansjon på kort tid og har lykkes med å introdusere det norskbaserte konseptet på flere kontinenter. Hør Geir snakke om hvordan det franchisebaserte konseptet fungerer.

 

Episode 20 – Franchisetaker Henrik Bjønnes i Elkjøp

Sven Hars, rådgiver i Franchisearkitekt samt partner i Cappa Fredrik M. Vegsgaard i samtale med Henrik Bjønnes, som drifter 2 Elkjøp-enheter i Norge. Hør om hans tanker rundt franchise som driftskonsept, hans egen rolle i et stort system, finansieringsprosessen for oppstart av enhetene og kravet til lederskap for å sikre suksessfull drifting av 2 store franchiseenheter.

 

Episode 19 – Etableringsstrategi

Sven Hars, rådgiver i FranchiseArkitekt, i samtale med Head of retail Haakon Reed-Larsen i Colliers International om etableringsstrategi for franchisekjeder. Vi snakker om betydningen av konseptdefinering, markedskartlegging og behovsdefinering som forutsetninger for åpning av nye beliggenheter.

 

Episode 18 – Er franchiseavtaler husmannskontrakter?

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt advokat Endre Storløkken tar tak i medias og enkelte politikeres (bl.a. Moksnes i Rødt) bekrivelse av franchising som husmannskontrakter, slavekontrakter og » franchising er en avskyelig forretnings-modell». Adv. Storløkken har gjennomgått samtlige dommer som relaterer seg til franchising i Norge for å finne ut hvor mange og hvilke tvister innen franchising som er behandlet. Vi diskuterer utfra dette om det er hold i påstandene rundt franchising og hva i så fall som er viktig for å drifte profesjonelt med franchising som forretningsmodell.

 

Episode 17 – Kvik

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt senior rådgiver Solveig Kvam fra Cappa i samtale med country manager Are Bjøntegaard i kjøkkenkjeden Kvik. Are snakker om kjedens struktur, treningskonsept og bevisste forhold til franchise som forretningsmodell.

 

Episode 16 – Elon

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt senior rådgiver Solveig Kvam fra Cappa i samtale med adm. dir. Asle Bjerkebakke om Elon Norges norske konseptetablering og kraftige vekst de siste 2 årene gjennom franchising som metode.

 

Episode 15 – Cappa - Rekruttering av franchisetakere

Sven Hars, rådgiver i FranchiseArkitekt, i samtale med senior rådgiver Solveig Stormo Kvam og senior rådgiver / partner Fredrik Vegsgaard, begge fra rekrutteringsselskapet Cappa. Cappa ble etablert i 2001, og er ledende i Skandinavia innen rekruttering til franchise, kjeder og handelsvirksomheter. Vi snakker om rekruttering av franchisetakere, en av de viktigste elementene i det å bygge opp en god franchisekjede.

 

Episode 14 – Peppes Pizza

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt managing partner Frode Finsrud i Cappa i samtale med adm. dir. Marianne Lund i Peppes Pizza om deres 50 år lange reise samt restrukturering og revitalisering av kjeden, i samarbeide med franchisetakerne i Peppes.

 

Episode 13 – Finansiering av franchisetakere

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars i samtale med advokat Endre Storløkken i SBG Storløkken om hvilke grep en franchisegiver kan ta for å hjelpe kommende franchisetakere i å finansiere oppstarten av sin forretningsenhet.

 

Episode 12 – Big Bite

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt managing partner i Cappa AS, Frode Finsrud, intervjuer adm. dir. Eigil Almenning i Big Bite om deres videreutvikling av det eksisterende franchisekonseptet, for å styrke den kraftige veksten kjeden har hatt under nye eiere.

 

Episode 11 – Franchiserelasjoner del 7 – vi fasen

Rådgiver innen franchising Sven Hars og Tone Langbach, leder for og mangeårig medarbeider i franchisekjeder tar for seg bøkene til Greg Nathan om franchiserelasjoner og gir råd om ledelse og relasjonsbygging for franchisekjeder.

Denne episoden omhandler den sjette fasen – forstå fasen – i det Greg Nathan definerer som de 6 fasene i en franchisetagers «livsløp».

 

Episode 10 – Franchiserelasjoner del 6 – forstå fasen

Rådgiver innen franchising Sven Hars og Tone Langbach, leder for og mangeårig medarbeider i franchisekjeder tar for seg bøkene til Greg Nathan om franchiserelasjoner og gir råd om ledelse og relasjonsbygging for franchisekjeder.

Denne episoden omhandler den femte fasen – forstå fasen – i det Greg Nathan definerer som de 6 fasene i en franchisetagers «livsløp».

 

Episode 9 – Franchiserelasjoner del 5 – slippe fri fasen

Rådgiver innen franchising Sven Hars og Tone Langbach, leder for og mangeårig medarbeider i franchisekjeder tar for seg bøkene til Greg Nathan om franchiserelasjoner og gir råd om ledelse og relasjonsbygging for franchisekjeder.

Denne episoden omhandler den fjerde fasen – slippe fri fasen – i det Greg Nathan definerer som de 6 fasene i en franchisetagers «livsløp».

 

Episode 8 – Franchiserelasjoner del 4 – megfasen

Rådgiver innen franchising Sven Hars og Tone Langbach, leder for og mangeårig medarbeider i franchisekjeder tar for seg bøkene til Greg Nathan om franchiserelasjoner og gir råd om ledelse og relasjonsbygging for franchisekjeder.

Denne episoden omhandler den tredje fasen – megfasen – i det Greg Nathan definerer som de 6 fasene i en franchisetagers «livsløp».

 

Episode 7 – Franchiserelasjoner del 3 – avgiftsfasen

Rådgiver innen franchising Sven Hars og Tone Langbach, leder for og mangeårig medarbeider i franchisekjeder tar for seg bøkene til Greg Nathan om franchiserelasjoner og gir råd om ledelse og relasjonsbygging for franchisekjeder.

Denne episoden omhandler den andre fasen – avgiftsfasen – i det Greg Nathan definerer som de 6 fasene i en franchisetagers «livsløp».

 

Episode 6 - Franchiserelasjoner del 2 – gledesfasen

Rådgiver innen franchising Sven Hars og Tone Langbach, leder for og mangeårig medarbeider i franchisekjeder tar for seg bøkene til Greg Nathan om franchiserelasjoner og gir råd om ledelse og relasjonsbygging for franchisekjeder.

Denne episoden omhandler den første fasen – gledesfasen – i det Greg Nathan definerer som de 6 fasene i en franchisetagers «livsløp».

 

Episode 5 - Franchiserelasjoner del 1 – introduksjon og om ledelse

Rådgiver innen franchising Sven Hars og Tone Langbach, leder for og mangeårig medarbeider i franchisekjeder tar for seg bøkene til den australske franchiseguruen Greg Nathan om franchiserelasjoner og gir råd om ledelse og relasjonsbygging for franchisekjeder.

Denne episoden omhandler en introduksjon til tema samt overordnet strategi og ledelse.

 

Episode 4 – Specsavers

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt Espen Vestli, direktør storkunder i Azets Insight AS, intervjuer country manager Henning Eriksen om Specsavers etablering i Norge samt deres vellykkede franchisekonsept.

 

Episode 3 – Deli de Luca

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt advokat Endre Storløkken i samtale med kjedeleder Tormod Lier i Deli de Luca Norge AS. Convencience-kjeden har hatt stor suksess de siste årene og vi spør Lier om hvordan franchise-modellen har vært en deltagende drivkraft til kjedens sterke posisjon i markedet.

 

Episode 2 – Slettvoll

Rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars samt advokat Endre Storløkken i samtale med daglig leder Bjørn-Helge Vik i møbelkjeden Slettvoll om deres suksess som møbelkjede, erfaringen med franchise og deres skandinaviske etablering.

 

Episode 1 – Elkjøp Nordic

Franchise Director Eirik Jarl Nilssen i Elkjøp Nordic snakker om den reisen Elkjøp har vært igjennom som elektrokjede og ledende franchisekonsept i Norge. Denne episoden ledes av rådgiver Sven Hars i FranchiseArkitekt og managing partner Frode Finsrud i rekrutteringsselskapet Cappa.