Hvordan velge rett konsept?

I dag finner vi franchise i alle bransjer og typer virksomheter. Det er naturlig nok flest muligheter innen varehandel og servicehandel, men de siste årene har mange håndverksfag som optikere, urmakere, frisører, rørleggere, elektrikere m.fl. etablert franchisesystemer. Det er også svært vanlig med franchise innen tjenestesektoren, f.eks. eiendomsmegling, forsikring, bilutleie, bilverksteder, treningssentre, reisebyråer etc.

Dersom du skal bli franchisetaker, er det avgjørende at du har en solid tro på konseptet som franchisegiveren har etablert. Når du undertegner en franchisekontrakt, starter et langvarig samarbeid som skal bygge på gjensidig tillit og optimisme. For å være så trygg som mulig i ditt valg, bør du gjøre noen undersøkelser på forhånd.

Det er ikke bare er du som skal velge. Du skal også bli valgt. Franchisegiver bør bruke tilstrekkelig tid og ressurser til å kunne velge en franchisetaker de har tro på.

Følgende seks tips kan hjelpe deg å gjøre det beste valget:

Tips 1
Den franchise du velger må passe for deg. Du må være komfortabel med virksomhetens produkter eller tjenester, det er dette du skal arbeide med.

Tips 2
Gjennomgå grunnlaget, dokumentasjonen og avtalen grundig. Dette kan ikke understrekes nok. Franchisen må kunne fungere og bli lønnsom i ditt område. Undersøk og vurder den lokale konkurransen. Vurder franchisekonseptets idé, grunnlag og resultater og vær overbevist om at dette kan gjøres til en suksess i ditt lokale marked.

Tips 3
Få all den hjelp og bistand som er mulig fra franchisegiver til å etablere din egen lokale forretningsplan. Investeringer, salg og kostnader må relateres til din egen situasjon og ditt marked. Det finnes vanligvis gode erfaringstall hos franchisegiver, men det er viktig at du lager dine egne.

Tips 4
Besøk eksisterende franchisetakere i nærheten og diskuter deres erfaringer om oppstarten og driften i detalj. Hvilken support fikk de før og hva får de nå fra franchisegiver. En av hovedgrunnene til å etablere seg som franchisetaker er den støtte du får løpende fra franchisegiver. Et dårlig støtteapparat kan få negative konsekvenser også for deg.

Tips 5
Undersøk din egen finansiering grundig. Har du nok kapital til å overleve gjennom oppstarten? Spør en eksisterende franchisetaker om hans økonomiske erfaringer og be om mulig han se på dine tall og budsjetter.

Tips 6
Vær sikker på at du har nødvendig støtte fra familien. Å bli franchisetaker kan innebære mye arbeid og nye økonomiske forutsetninger. Sørg for at de er informert og at de tror på din nye mulighet.

 

Vurdering av en konkret franchisemulighet

Se på franchisegiveren som selger og deg selv som kjøper. Hva trenger du å vite før du kan ta valget om å bli franchisetaker? Det er viktig at du kan identifisere meg med de verdiene som franchisegiveren bygger sin virksomhet på og at du kan stole på og samarbeide med personene hos franchisegiveren. Forvent at franchisegiver har utdypende dokumentasjon, men undersøk gjerne på egenhånd.

Her er en liste over noen spørsmål du kan stille:

 • Hvor stor er etterspørselen etter disse produktene/tjenestene?
 • Er markedet økende eller i ferd med å stagnere?
 • Hvordan møtes evt. internasjonal konkurranse og konkurranse fra netthandel?
 • Har eller planlegger kjeden netthandel? Hvordan organiseres dette og i hvilken grad lykkes de?
 • Har kjeden «klikk og hent» i butikk eller tilsvarende tjenester?
 • Er det noen fordeling av fortjenesten fra evt. «klikk og hent» og netthandel?
 • Har de foretatt markedsanalyser eller på annen måte kan si noe om behovet for de produkter eller tjenester som skal tilbys? (det er ikke vanlig å lage en markedsanalyse lokalt for hver enhet)
 • Finnes det konkurrenter i dag? Hvor mange og hvor store er disse konkurrentene?
 • Hva er konkurrentene gode på? Hva skiller franchisegivers konsept fra konkurrentene?
 • Har franchisegiver solid økonomi?
 • Hvem eier kjeden og har eiersammensetningen vært stabil over tid?
 • Hvor lenge har kjeden eksistert som en franchisekjede?
 • Kan franchisegiver dokumentere at andre franchisetakere har lykkes?
 • Er det noen som ikke har lykkes som franchisetaker, og hva mener man om årsakene til dette?
 • Hvor er eller blir nærmeste franchisetaker (eller kjedeeid virksomhet) etablert – vil man konkurrere om de samme kundene?
 • Hva er målsetningene til franchisegiver – hvor mange enheter vil de ha i fremtiden?
 • Hvordan er stemningen / miljøet blant kjedemedlemmene?
 • Hva slags fellesaktiviteter arrangeres?
 • Finnes det et produktråd og/eller franchiseråd der franchisetakerne har innflytelse på kjedens utvikling?
 • Hvilken sentral og lokal markedsføring gjennomføres, og hva finnes av materiell?
 • Hva gjøres på internett, nettsider, sosiale medier som Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Snapchat etc.
 • Har en franchisetaker anledning til å ha egne kanaler, for eksempel nettside, lokal side på Facebook etc? (det er ikke vanlig at franchisetaker har anledning til å ha egen nettside)
 • Har franchisegiver et opplegg for innføring/opplæring av nye franchisetakere og evt. de som er ansatte hos franchisetaker?
 • Er det muligheter for å hospitere hos eksisterende franchisetaker(e) i forbindelse med opplæringen?
 • Hvordan er økonomien på kjedekontoret og hos franchisetakerne?
 • Hvis det finnes prognoser/budsjettforslag; hvordan har man kommet frem til disse?
 • Hvordan bestemmes utvalget av varer/tjenester?
 • I hvilken grad må franchisetaker følge et bestemt sortiment/utvalg?
 • Hvilken innflytelse har franchisetaker på å bestemme sortiment/vareutvalg?
 • Hva er praksis når franchiseavtalen løper ut eller sies opp? Vil man kunne få igjen noe for den virksomheten som er bygget opp eller resterende varelager?
 • På internett kan du enkelt søke frem eventuelle artikler etc. som har blitt skrevet om kjeden og bransjen. Regnskaper i aksjeselskaper er offentlig informasjon og kan hentes fra f.eks. Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) og www.proff.no. Regnskaper fra eksisterende franchisetakere kan være vanskelig å finne, fordi en franchisetaker sjelden har kjedens navn i firmanavnet sitt.
 • Be om tilstrekkelig underlagsmateriale
 

Be om tilstrekkelig underlagsmateriale

Når du vurderer å bli franchisetaker bør du ha tilstrekkelig informasjon for å kunne ta en riktig beslutning. Hvor mye informasjon franchisegiver vil vise frem i en vurderingsfase eller rekrutteringsprosess varierer mye. Det er vanlig å porsjonere ut informasjonen slik at man får mer etter hvert som franchisegiver blir trygg på at du er rett person. Det er også vanlig at man må undertegne på en taushetserklæring før man får tilgang til sensitiv informasjon.

Her er eksempler på informasjon som bør være tilgjengelig for nye franchisetakere før endelig signering:

 • Franchiseavtalen
 • Beskrivelse av selskapet og selskapets historie
 • Forretningsidé, mål og visjoner
 • Beskrivelse av franchisemodellen og hva som inngår i ”franchisepakken”
 • Konseptbeskrivelse
 • Markedsføring, logistikk
 • Lokal markedsføring (eventuelle krav)
 • Krav til eiersammensetning i franchisevirksomheten (om det f.eks. kan eies av flere personer, om franchisetaker må ha aksjemajoritet)
 • Informasjon om IT-systemer
 • Beskrivelse av konkurransesituasjonen sentralt og lokalt
 • Betingelser (franchiseavgift, innmeldingsavgift, markedsføringsavgift, varepåslag etc.)
 • Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Ansvarsfordeling franchisegiver/franchisetaker
 • Håndbøker (nå som regel digitale, f.eks. konsepthåndbok, driftshåndbok, franchisehåndbok, reklamehåndbok, personalhåndbok)
 • Eventuelle maler og retningslinjer for lovpålagt internkontroll, f.eks. helse, miljø og sikkerhet.
 • Eventuelle myndighetskrav, f.eks. Skjenkerett, krav til vandel etc.
 • Finansieringsmodell / forslag til finansiering
 • Evt. muligheter for å benytte sentrale avtaler med banker og leasingselskaper
 • Betalingsbetingelser på «åpningsordren». Noen kjeder gir lengre betalingsbetingelser i starten for å lette finansieringen.
 • Budsjettforslag (resultatbudsjett, evt. likviditetsbudsjett)
 • Økonomiske nøkkeltall/regnskapstall for franchisegiver og eksisterende franchisetakere
 • Opplæringskonsept (fra kjedekontor, leverandører, muligheter for hospitering?)
 • Oversikt over eksisterende franchisetakere
 • Eventuell ekstraordinær støtte i forbindelse med overtakelse/åpning (f.eks. markedsstøtte)
 • Eventuelt lokale og innredning av dette
 • Leiebetingelser
 • Løpende støtte og oppfølging fra franchisegiver
 • Retningslinjer ved fratredelse (står normalt i franchisevatalen), hvem er ansvarlig for evt å rekruttere ny franchisetaker hvis man sier opp kontrakten?

 

 

Be om råd fra andre

Når man skal vurdere en franchisemulighet beveger man seg normalt inn på flere fagområder: Økonomi, jus, markedsføring, salg, administrasjon og ledelse, IT, eiendom etc. De fleste vil nok ha behov for å rådføre seg med andre på områder der man selv mangler kompetanse. Dette har franchisegiver antakelig forståelse for. Be om tillatelse til å gjennomgå underlagsmateriale med dem du ønsker å samtale med.

Eksempler på rådgivere (kostnadsfritt):

 • Banker / långivere
 • Etableringskontorer i kommunen
 • Nøkkelpersoner innen aktuell bransje
 • Nøkkelpersoner innen handelsområdet (f.eks. leder for et kjøpesenter eller handelstandsforening)
 • Familie og venner
 • På internett finnes det en rekke steder som gir råd til dem som vurderer å starte egen virksomhet. Se f.eks. www.innovasjonnorge.no

Eksempler på rådgivere (som vanligvis tar seg betalt)

 • Rådgivere og ekspertise tilknyttet Franchisearkitekt 
 • Revisorer / regnskapsførere / økonomer
 • Jurister
 • Konsulenter med franchise som spesialfelt
 • Konsulenter innen etablering, markedsføring, markedsanalyse etc.
 • Eiendomsmeglere (næringsmeglere), for innspill på beliggenhet, evt forhandle leiekontrakt

__________________________________________

(C) Copyright rekrutteringsselskapet Cappa. Ta kontakt om du trenger bistand til rekruttering og etablering.