Hvordan bli franchisetaker?

Når du vurderer å starte en franchisevirksomhet bør du søke så mye informasjon som mulig. Du gjør dette ved å lese det du kan finne om temaet, og gjerne snakke med folk som selv har erfaring med franchise. Det kan være noen i samme bransje, noen med spesielle ferdigheter eller erfarne franchisetakere som kan gi innspill på veien. Men husk at erfaringen til dem du snakker med er individuelle. Om én person har dårlig erfaring med en kjede eller konsept, betyr ikke det at alle sitter med det samme inntrykket.

Når du innleder seriøse samtaler med en franchisegiver, er det viktig å tenke nøye igjennom hvem som blir berørt av ditt valg om å bli franchisetaker. Har du familie som krever mye av din tid? Er du villig til å redusere egen fritid og samvær med venner (spesielt i starten)? Mange franchisegivere forventer at du har klare svar på disse spørsmålene.

Å bli franchisetaker innebærer et økonomisk risikomoment. De fleste franchisesystemer forutsetter at du går inn med egne midler. I tillegg må du i mange tilfeller stille sikkerhet i form av pant eller kausjon (les her om økonomi og finansiering). Investeringskravene vil kanskje gi deg en trangere privatøkonomi i en kortere eller lengre periode. Kanskje må du utsette viktige investeringer til husholdningen, eller droppe den årlige ferieturen til utlandet.

Om du overtar en eksisterende franchiseenhet fra noen som ikke har lyktes tidligere, så forsøk å få et godt bilde av hva som har gått galt. Er det f.eks. markedet, manglende serviceinnstilling til de som jobbet der, beliggenheten, høye kostnader eller selve franchisekonseptet? Franchisegiver bør kunne gi deg verdifull input for å vurdere dette. Dessverre er det slik at enkelte banker avgjør finansieringsmulighetene til ny franchisetaker på bakgrunn av hvordan den tidligere enheten ble drevet. Dersom det f.eks. var dårlig drift eller dårlig kundebehandling som var årsaken til at det gikk dårlig behøver det selvsagt ikke bety at du har tenkt å fortsette på samme måte. Her er det greit å være litt forberedt i møte med banken, og søke råd og støtte hos franchisegiveren.

En dyktig franchisegiver er bevisst på hva som skal til for å lykkes og har en klar formening om hvem som er egnet som franchisetaker. Flere kjeder bruker i dag rekrutteringsselskap for å hjelpe dem med å finne frem til riktig franchisetakere. Forvent at disse opptrer som din rådgiver og hjelper deg til å finne ut om franchise virkelig er noe for deg. Dersom franchise er nytt for deg, er det naturlig at du er usikker på om du kan bli en god franchisetaker.

Ved en normal rekrutteringsprosess, vil alle kandidater bli vurdert opp mot hverandre i forhold til en kravspesifikasjon som beskriver den ideelle kandidat. Det som franchisegiveren ser etter kan summeres i følgende stikkord: Kunnskap, erfaring og personlighet, samt evne til å reise nødvendig egenkapital. Dersom den best egnede kandidaten ikke klarer å skaffe egenkapitalen som kreves, kan det hende at den nest beste får muligheten.

 

Noen viktige kriterier når franchisetakere skal velges

Når en franchisegiver ser etter franchisetakere, er det mange ulike faktorer som spiller inn, f.eks.

 • Behov for egenkapital / startkapital
 • Krav til sikkerhet i forbindelse med finansiering
 • Kredittverdighet
 • Forståelse for forretningsdrift og økonomi
 • Leder- og selgeregenskaper
 • Evne til langsiktig planlegging og arbeidsinnsats
 • Ønske om å bygge opp egen virksomhet
 • Forståelse for lange arbeidsdager og hardt arbeid fra familien
 • Risikovillighet – kunne leve med variable inntekter

Dette er noen av kriteriene som skiller rekruttering av franchisetaker fra andre rekrutteringsprosesser. Det hjelper altså lite at du har en imponerende CV hvis du ikke har tilstrekkelig evne eller vilje til å starte for deg selv og jobbe målrettet mot suksess. Det kan også innebære at du må ha oppsparte midler, et godt forhold til banken din eller personer rundt deg som kan støtte deg økonomisk. Det er også viktig at venner og familie er innforstått med den innsats som franchisedrift vil medføre og som kan gi deg moralsk støtte når du tar det endelige steget.

Hvordan rekrutteres franchisetakere?

En franchiseavtale på f.eks. 5 år binder både franchisegiver og franchisetaker. I mange tilfeller har også franchisetakeren rett til fornying i ytterligere 5 år. Det kan altså ta lang tid å få erstattet en middelmådig franchisetaker. Med andre ord, valg av franchisetaker er en meget viktig beslutning for alle franchisegivere.

Franchisetakere rekrutteres på forskjellige måter:

 • Intern rekruttering. Eksisterende franchisetakere eller andre medarbeidere som jobber hos kjeden.
 • Nettverk eller interesseliste. Personlig nettverk hos franchisegiver eller liste over personer som tidligere har meldt interesse for å bli franchisetaker.
 • Annonsering. Annonsering på internett (finn.no, franchiseportalen.no osv.) inkludert egne hjemmesider. Sosiale medier (Facebook, Linkedin er det mest vanlige). Annonsering i riksmedia og lokalpresse kan fortsatt være aktuelt, spesielt digitalt.
 • Presseomtale. Lokalpressen vil ofte skrive om et nytt konsept som åpner eller bytter franchisetaker. Mange bruker pressen bevisst i en rekrutteringsprosess.
 • Via rekrutteringsselskap. Flere overlater rekrutteringen til rekrutteringsselskaper som spesialiserer seg innenfor franchise. (I Norge er det kun Cappa som har spesialisert seg på kjeder og franchise).

Hvordan komme i posisjon for å bli franchisetaker

Når du har satt deg godt inn i hva det vil si å bli franchisetaker, og du fortsatt mener at dette kan være noe for deg, begynner jobben med å undersøke mulighetene som finnes. Som så ofte ellers gjelder det å være på rett sted til rett tid. Du kan ikke sitte og vente på at en sjanse skal by seg, men du må være aktiv selv. Mulighetene er der, bare du ser dem og tar tak i dem. Det er ofte et mindretall av ledige franchiser som blir annonsert, derfor bør du være i forkant og gjøre undersøkelser på egen hånd.

 • Finn ut hvilke bransjer og franchisesystemer som tiltaler deg.
 • Ta direkte kontakt med franchisegiver og vis interesse.
 • Registrer deg i CV-databaser på internett.
 • Følg med på eventuelle utlysninger på franchisetakers hjemmesider, Linkedin etc.
 • Abonner på ledige stillinger / franchisemuligheter hos nettannonsørene, f.eks. www.finn.no
 • Ta kontakt med rekrutteringsselskaper og andre som formidler slike jobber (f.eks. www.cappa.no)
 • Abboner på nyheter fra aktører som jobber med franchise, feks nyhetsbrevet til Cappa.
 • Bygg nettverk. Kom i kontakt med mennesker som har annet nettverk enn deg selv.
 • Spre ryktet. Fortell gjerne venner og bekjente at du har et ønske om å bli franchisetaker eller starte for deg selv.

Mange franchisegivere har ambisjoner om å starte opp flere enheter, men vil ikke søke etter franchisetakere før de har et egnet forretningslokale. Samtidig er mange franchisegivere redde for å binde seg til et konkret lokale uten at de har en franchisetaker på plass. Sørg derfor for å være tilstede i rekrutteringsselskapets eller franchisegivers bevissthet, slik at du står klar når/dersom en mulighet byr seg.

NB: I mange land kan man «kjøpe seg en franchise». Det finnes et hav av franchisemuligheter, langt flere enn de som finner veien til Norge. Har du penger og initiativ kan du i noen systemer kjøpe en rettighet som ny franchisetaker eller overta kjøpe rettighetene fra en eksisterende franchisetaker. En slik praksis er uvanlig i Norge og Skandinavia. Her er vi veldig opptatt av at det skal være den best mulig kvalifiserte kandidaten som får muligheten, ikke den første og beste med finansiering i orden. Så selv om du har finansiering, så kan du ikke ta for gitt at du får muligheten.

Har du store ambisjoner og kunne tenke deg å etablere en egen franchisekjede, er det mange godt etablerte kjeder i utlandet som søker masterfranchisetaker eller partner i Norge og Skandinavia. Flere ligger annonsert på Franchiseportalen.

Dine muligheter for finansiering

Finansiering er et tema med mange innfallsvinkler og få fasiter. Med finansiering i denne sammenheng tenker vi på hva franchisetakeren selv må gå inn med av midler og heftelser.

En «gylden regel» er gjerne at man ikke bør satse mer enn man har råd til å tape. Det stemmer sjelden med virkeligheten i denne sammenheng, fordi en franchisetaker ofte går inn med betydelige midler og pant i private eiendeler. Det vil ofte være en forutsetning for å få det til. Lederen av en stor franchisekjede i Norge sier det slik: ”Man må gå inn med såpass mye at man står grytidlig opp om morgenen, men ikke mer enn at man fortsatt sover om natten.”

Finansieringsmodellen og kravet til private innskudd varierer svært mye fra kjede til kjede. Noen kjeder er med på å finansiere store deler av investeringen inkludert evt. varelager/maskinpark/ lokaler, mens i andre kjeder er det franchisetakeren selv som finansierer investeringene og innkjøp knyttet til den nye enheten. Her er det ikke noe som er rett eller galt, og en løsning ett sted vil kanskje ikke fungere et annet sted. Det vanligste er allikevel at franchisetakeren driver ”for egen regning og risiko”. Snakk med din bankforbindelse og undersøk hvordan de stiller seg til å yte finansiering av en franchiseenhet. De bør også kunne gi deg råd om hvilken risiko som er forsvarlig, sett i forhold til din økonomiske situasjon. Det er i de senere årene blitt mer og mer vanlig å lease maskiner, inventar og utstyr for å redusere nivået på tradisjonelle lån og innskudd.

Se mer under «finansiering og økonomi»

__________________________________________

(C) Copyright rekrutteringsselskapet Cappa. Ta kontakt om du trenger bistand til rekruttering og etablering.