Personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen forklarer hvordan Franchiseportalen (heretter omtalt som Cappa AS) henter inn og behandler personopplysninger av våre kandidater. Hvis du har spørsmål utover det som blir beskrevet er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder i Franchiseportalen / Cappa AS, Frode Finsrud (frode.finsrud@cappa.no, tlf: 23 38 38 83).

1) Behandlingsansvarlig

Cappa AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, og databehandler på vegne av våre oppdragsgivere som bestiller rekrutteringsoppdrag. En databehandleravtale skal eksistere mellom Cappa og våre kunder.

Databehandlere:

  • Recruitment Manager, Cappa sin egen kandidatdatabase
  • Monday, internt prosjektstyringsverktøy
  • Gmail
  • Cut-e personlighets-, evne- og ferdighetstester

Eksterne databehandlere:

  • LinkedIn
  • CV-basen til Finn.no

2) Formålet med behandlingen

Formålet med innsamling og lagring av CV’er og personopplysninger, er å finne og velge ut de best kvalifiserte kandidatene til ledige stillinger og franchisemuligheter hos våre oppdragsgivere.

3) Hvilke opplysninger behandles

Cappa AS behandler personopplysninger som er relevant for stillingen(e) du søker på eller som er relevant for evt. fremtidige stillinger du kan bli kontaktet for. Med personopplysninger menes i denne sammenheng; fullt navn, telefonnummer, fødselsår, e-postadresse, bostedsadresse, nåværende stilling, tidligere stillinger, CV’er, søknader og notater fra samtaler med kandidaten. Vi ber om samtykke fra samtlige kandidater om lagring og behandling av deres personopplysninger. Ingen kandidater blir registrert uten samtykke. Kandidater som søker på stillinger gjennom vårt kandidatsystem samtykker elektronisk. Potensielle kandidater som blir kontaktet av oss samtykker per telefon eller skriftlig, og dette registreres av rådgivere i kandidatbasen. De får tilsendt innloggingsinformasjon til sin egen profil på e-post. Etter evt. intervju vil notater fra samtalen registreres i vår kandidatbase. Cappa AS lagrer ikke sensitive personopplysninger.

4) Dine rettigheter

Vi behandler ikke opplysninger om deg tiltenkt annet formål enn rekruttering. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om seg. Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet hvis du ikke har adgang til å slette eller behandle opplysningene selv. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Alle registrerte kandidater i vårt kandidatsystem samtykker til å bli kontaktet for evt. andre stillinger vi jobber med. Alle kandidater skal ha mottatt innloggingsinformasjon til profilen de/Cappa har opprettet, og dermed muligheten til å «slette seg selv» og sine personopplysninger i vår kandidatbase hvis de ikke lenger ønsker å være registrert eller ønsker å bli kontaktet for fremtidige stillinger.

5) Sletting og arkivering av personopplysningene

CV’er, søknader, notater fra samtaler med kandidater og personopplysninger lagres i vår kandidatbase hvor kun våre rådgivere har passordbeskyttet tilgang. For å kunne tilby kandidater som ikke blir ansatt i en aktuell rekrutteringsprosess informasjon om aktuelle stillinger på et senere tidspunkt, lagres nevnte informasjon inntil kandidaten selv ønsker å slette sine personopplysninger. Kandidater som ønsker sine personopplysninger slettet, kan logge seg inn på sin profil og slette den. All lokalt lagret informasjon fra kandidater på den enkelte rådgivers PC slettes etter avsluttet rekrutteringsprosess. Alle utskrifter av dokumenter etter en rekrutteringsprosess makuleres.

6) Utlevering av personopplysninger til evt. tredjepart

I Cappa AS vil tredjepart alltid være oppdragsgiver. Cappa AS videredistribuerer ikke personopplysninger eller CV’er uten kandidatens samtykke. Ved opprettelse av profil har kandidater samtykket til at sine personopplysninger kan bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Cappa AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. Det foreligger en databehandleravtale med våre oppdragsgivere, denne avtalen skal sikre opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.