Faq

Nedenfor har vi listet opp de vanligste spørsmålene om franchising. Hvis du har spørsmål utover dette, er du velkommen til å kontakte en rådgiver i Cappa/Franchiseportalen.

Hva koster det å bli franchisetaker?
Det varierer. Vi skiller mellom det kjeden skal tjene på å få deg som franchisetaker og det du selv må investere i varer, innredning etc.
Ofte er det slik at du betaler en engangsavgift (kalles også innmeldingsavgift, inngangsavgift, startavgift, oppstartskostnad) (for rettigheten til å drive) og deretter en franchiseavgift hver måned som er en viss % av den totale omsetningen. Det er også mulig å ha en fast franchiseavift per måned eller år isteden for variabel avgift. Det er også en del kjeder som ikke har noen franchiseavgift, men som tjener penger på varesalg og evt. bidrag fra leverandørene.

Hvordan tjener franchisegiver penger?

I et sunt franchisekonsept skal både franchisetaker og franchisegiver tjene penger. Det er stor variasjon i hvordan systemene fungerer, så her finnes det ingen fasit. Noen eksempler:
– Innmeldingsavgift eller engangsavgift ved igangsettelse
– Franchiseavgift for leie av forretningskonseptet, ofte i prosent av omsetningen (NB: I noen konsepter dekker franchiseavgiften tjenester som regnskapsførsel, kostnader til felles møter, opplæring etc)
– Varepåslag på de varene franchisegiveren selger til franchisetakeren
– Kickback (bidrag) fra leverandører
– Deling av provisjoner eller andre inntekter

Hvordan vet jeg at franchisegivers kalkyler er riktige?
Du kan be franchisegiver om å få en liste over franchisetakere i systemet og høre med dem om hvor mye de omsetter for, og hvordan de ser på lønnsomheten. Se også på økonomien til franchisegiver. Dersom du ikke har nok kunnskap om økonomi, spør om hjelp og råd fra andre.

Hvor mye hjelp vil jeg motta fra franchisegiver?
Du bør se franchisegiver som en støttespiller. Franchisegiver bør supportere deg med opplæring, råd til drift, markedsføring m.v.

Hva bør jeg tenke på dersom et franchisesystem er nyetablert?
Ideelt sett bør franchisegiver selv ha en pilotenhet for å teste konseptet på markedet over en viss tid. Om det ikke er tilfellet er det nødvendig å vurdere konseptet nøye. I slike tilfeller blir du en pilot (forsøkskanin) og da kan det være riktig at du betaler en lavere inngangsbillett. Her må franchisegiver og franchisetaker samarbeide tett for å bane vei for fremtidige franchisetakere.

Hvem sitter på leieavtalen på lokalene?
Det varierer. Om det er viktig for franchisegiver å ha råderetten over en spesiell lokasjon, er det vanlig at franchisegiver inngår leieavtalen og fremleier til franchisetaker. Det kan f.eks. være vanlig om kjeden ønsker å sikre representasjon på et kjøpesenter.

Hvor lenge varer en franchiseavtale?
En kontrakt er vanligvis mellom 3-5 år, men noen har avtaler som løper i 10 år eller mer.

Hvordan vet jeg om min kontrakt inneholder alt som bør være med?
Om du er i tvil eller usikker kan man konsultere en franchiseadvokat som er godt oppdatert på emnet.

Er det noen forening for franchisetakere?
I Norge er det per i dag ingen franchiseforening verken for franchisetakere eller franchisegivere. Men i Sverige er det en forening som ivaretar både franchisegivers og franchisetakers interesser (Svensk Franchise).

Må jeg lage en egen forretningsplan?
Du bør absolutt ha din egen forretningsplan. Du er franchisetaker, som betyr at du har din egen virksomhet å være ansvarlig for. Hvis du velger et seriøst system bør de sikkert være i stand til å hjelpe deg med. Det kan også hende at franchisegiver har en mer eller mindre forberedt forretningsplan for sine franchisetakere.

Kan jeg få etableringsstøtte?
Det finnes mange ulike støtteordninger. Det kan også komme an på deg og din arbeidssituasjon. Mer informasjon er tilgjengelig på f.eks. Altinn og Innovasjon Norge.

__________________________________________

(C) Copyright. Kopiering forbudt uten skriftlig samtykke. Artikkelen er skrevet av rekrutteringsselskapet Cappa. Ta kontakt om du trenger bistand til etablering av kjeder i Norge, Sverige eller Danmark.