Faq

Nedenfor har vi listet opp de vanligste spørsmålene om franchising. Hvis du har spørsmål utover dette, er du velkommen til å kontakte en rådgiver i Cappa/Franchiseportalen.

Hva koster det å bli franchisetaker?
Det varierer. Vi skiller mellom det kjeden skal tjene på å få deg som franchisetaker og det du selv må investere i varer, innredning etc.
Ofte er det slik at du betaler en engangsavgift (kalles også innmeldingsavgift, inngangsavgift, startavgift, oppstartskostnad) (for rettigheten til å drive) og deretter en franchiseavgift hver måned som er en viss % av den totale omsetningen. Det er også mulig å ha en fast franchiseavgift per måned eller år istedenfor variabel avgift. Det er også en del kjeder som ikke har noen franchiseavgift, men som tjener penger på varesalg og evt. bidrag fra leverandørene.

Hvordan tjener franchisegiver penger?

I et sunt franchisekonsept skal både franchisetaker og franchisegiver tjene penger. Det er stor variasjon i hvordan systemene fungerer, så her finnes det ingen fasit. Noen eksempler:
– Innmeldingsavgift eller engangsavgift ved igangsettelse
– Franchiseavgift for leie av forretningskonseptet, ofte i prosent av omsetningen (NB: I noen konsepter dekker franchiseavgiften tjenester som regnskapsførsel, kostnader til felles møter, opplæring etc)
– Varepåslag på de varene franchisegiveren selger til franchisetakeren
– Kickback (bidrag) fra leverandører
– Deling av provisjoner eller andre inntekter

Hvordan vet jeg om franchisegivers anslag og kalkyler er realistiske?
Du kan mot slutten av en rekrutteringsprosess be franchisegiver om å få en oversikt over andre franchisetakere i kjeden, hva de omsetter for og lønnsomhet. Du kan også spørre om det er i orden at du tar kontakt med noen eksisterende franchisetakere og forhører deg om hvordan det er å være franchisetaker der, muligheter for lønnsomhet etc. Se også på økonomien til franchisegiver. Dersom du ikke har nok kunnskap om økonomi, spør om hjelp og råd fra andre.

Hvor mye hjelp vil jeg motta fra franchisegiver?
Du bør se på franchisegiver som en støttespiller. Franchisegiver bør supportere deg med opplæring, råd til drift, markedsføring m.v. Noen franchisesystemer stiller opp med «alt» av backoffice inkludert regnskapsførsel, mens andre systemer overlater mer av det administrative og markedsføring til franchisetakeren. Det ene er ikke nødvendigvis noe bedre enn det andre, det er bare forskjell på modellene og kanskje også den friheten man har som franchisetaker.

Hva bør jeg tenke på dersom et franchisesystem er nyetablert?
Ideelt sett bør franchisegiver selv ha en pilotenhet for å teste konseptet på markedet over en viss tid. Om det ikke er tilfellet er det nødvendig å vurdere konseptet nøye. I slike tilfeller blir du en pilot (forsøkskanin) og da kan det være riktig at du betaler en lavere inngangsbillett. Her må franchisegiver og franchisetaker samarbeide tett for å bane vei for fremtidige franchisetakere.

Hvem sitter på leieavtalen på lokalene?
Det varierer. Om det er viktig for franchisegiver å ha råderetten over en spesiell lokasjon, er det vanlig at franchisegiver inngår leieavtalen og fremleier til franchisetaker. Det kan f.eks. være vanlig om kjeden ønsker å sikre representasjon på et kjøpesenter. Det er også vanlig med en såkalt inntredelsesklausul i leieavtalen; Franchisetaker står som leietaker, franchisegiver kan på gitte vilkår tre inn og overta leieavtalen.

Hvor lenge varer en franchiseavtale?
En kontrakt er vanligvis 5 år, men både kortere og lengere avtaler er vanlig. Noen har avtaler som løper i 10 år eller mer.

En av grunnene til at en franchiseavtale er 5 år, er at leiekontraktene gjerne løper i 5 år. Om man f.eks. driver en franchisebutikk på et kjøpesenter med 5 års husleieavtale, kan det være lite hensiktsmessig at franchiseavtalen er lengre om man står det uten lokaler å drive i. Det er også mange franchiseavtaler som inneholder en rett til forlengelse eller fornyelse av avtalen utover perioden. For eksempel 5 år med rett til forlengelse i nye 5 år. Det er også svært vanlig i husleieavtaler, 5 år med muligheter eller rett til forlengelse i for eksempel nye 5 år.
Det finnes også løpende avtaler, som ikke knytter seg til en gitt periode.

Hvordan vet jeg om min kontrakt inneholder alt som bør være med?
Det er svært viktig å gjennomgå en franchiseavtale nøye både på egen hånd og sammen med franchisegiver. Be om forklaring på ulike punkter. I et etablert system med flere franchisetakere er franchiseavtalen som regel profesjonelt laget og har blitt justert med årene. Men det er ikke sikkert. Er du i tvil eller usikker kan du konsultere en advokat som er godt oppdatert på franchise. Det er lite sannsynlig at du kan få endringer i en franchiseavtale da de gjerne er felles for alle franchisetakere.

Er det noen forening i Norge for franchisegivere eller franchisetakere?
I motsetning til de aller fleste andre land i Europa er det i Norge per i dag ingen franchiseforening. Men i Sverige er det en forening som ivaretar både franchisegivers og franchisetakers interesser (Svensk Franchise).

Må jeg lage en egen forretningsplan?
Du bør absolutt ha din egen forretningsplan. Du er franchisetaker, som betyr at du har din egen virksomhet å være ansvarlig for. Hvis du velger et etablert og seriøst kjedekonsept bør de kunne bistå deg med input. Det kan også hende at franchisegiver har en mal for forretningsplaner for sine franchisetakere. Det gjelder også budsjetter, helst både driftsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Kan jeg få etableringsstøtte?
Det finnes mange ulike støtteordninger. Det kan også komme an på deg og din arbeidssituasjon. Mer informasjon er tilgjengelig på f.eks. Altinn og Innovasjon Norge.

__________________________________________

(C) Copyright rekrutteringsselskapet Cappa. Ta kontakt om du trenger bistand til rekruttering og etablering.