Fordeler og ulemper

Franchising er blitt en populær driftsform. Det gir franchisegiver muligheten for rask ekspansjon ved at franchisetaker investerer tid, energi og ikke minst penger på en ny etablering i kjeden. For franchisetakeren gir det tilgang på et etablert konsept med klare retningslinjer for hvordan man skal gå frem. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for begge parter, men man må være innforstått med hvilke begrensninger og krav man blir stilt overfor. En bestemmelse kan oppfattes som fordelaktig hos en franchsietaker og en ulempe hos en annen.

Fordeler med franchise

Velkjent firmanavn
Å starte en franchise innebærer en rekke fordeler sammenlignet med å bygge opp en selvstendig virksomhet. Du kjøper eller leier en rett til et velkjent merkenavn/selskapsnavn med en allerede etablert markedsposisjon.

Mindre risiko
Å starte en franchisevirksomhet kan utgjøre mindre risiko i forhold til å starte en selvstendig virksomhet fordi konseptet allerede har blitt testet og fungerer.

Bygge på andres erfaringer
Du får innblikk i franchisegivers erfaring og kunnskap som gir deg verdifull rettledning. Dette betyr at du vil unngå de største feilene fordi noen andre allerede gjort dem for deg.

Raskt i gang
Forretningsmodell, budsjettoppsett, markedsføringsplan, etc. er trolig allerede klart, slik at du raskt kommer i gang med virksomheten. Hvis du inngår en avtale med et veletablert franchisesystem kan være lettere å få finansiering/banklån. Du kan nemlig vise til suksess hos andre franchisetakere som driver i samme kjede.

Trender i markedet
En god franchisegiver har oversikten, følger utviklingen og trender i markedet, noe som kan være vanskelig for en frittstående virksomhet. Dette gjør deg i stand til å respondere på endringer i markedet, og da gjerne før konkurrentene.

Hjelp til markedsføring
Markedsføring og reklame håndteres ofte sentralt. I stedet for å planlegge neste store reklamekampanje, vil du bruke tiden på det du kan best, nemlig ta vare på dine kunder og administrere virksomheten.

Tilgang til stordriftsfordeler
Som franchisetaker eier du en liten bedrift samtidig som du er en del av en større kjede. Dermed kan du fremstå som en lokal familiebedrift samtidig som du har tilgang til stordriftsfordeler; gunstige innkjøpsbetingelser, opplæring/videreutdanning, felles markedsføring og produktutvikling etc.

Verdifullt nettverk
I en franchisekjede er dere flere personer som jobber med de samme tingene og har de samme daglige utfordringene. Dette gir deg et verdifullt nettverk hvor det alltid er noen du kan spørre om råd eller dele erfaringer med.

Ulemper med franchise

Regler og retningslinjer
Franchise er basert på at flere uavhengige selskaper drives under det samme konseptet. Rutiner, markedsføring, produktspekter er og andre kvalitetskrav er tydelig definert, og du må holde deg innenfor de regler og retningslinjer som franchisegiver setter opp.

Sortiment
Hvis du opplever at kundene etterspør noe du ikke selger, kan du ikke uten videre ta dette inn i ditt sortiment. Du har altså lite råderett over hvilke produkter du skal selge i butikken din eller hva slags mat du skal servere i restauranten din. Dette begrenser selvfølgelig din personlige frihet.  Du kan dog ytre dine meninger og ideer til franchisegiver, som deretter kan velge å foreta endringer. At sortimentet/utbudet er fast definert og tydelig blir for noen sett på som en sikkerhet, men for andre kan det oppfattes som en begrensning.

Avgifter
Som franchisetaker må du betale avgifter til franchisegiver. Det er vanlig å betale en fast prosent av omsetningen i franchiseavgift. I tillegg blir man ofte pålagt å betale markedsføringsbidrag til felles markedsføring. Dersom disse avgiftene oppfattes urettmessig høye, eller det er uklarhet i beregningsgrunnlaget, vil dette kunne skape et dårlig samarbeidsklima i kjeden. En del kjeder har ikke avgifter, men tjener penger på varesalg i form av å være leverandør.

Lange arbeidsdager
Suksesskriterium nummer én for en franchisetaker er tilstedeværelse og engasjement. Det er din egen innsats som bestemmer hvor raskt eller hvor godt du vil lykkes. Det er en kjensgjerning at franchsietakere ofte legger mer innsats i jobben enn en vanlig ansatt.

Ansvar
Å drive selvstendig pålegger deg også en del ansvar, både overfor myndigheter og evt. egne ansatte. Det stilles krav til innrapporteringer (mva, regnskap, årsavslutninger) og ivaretakelse av de ansattes velferd og rettigheter (personalansvar, opplæring, medarbeiderutvikling, HMS, osv.). Det er ikke noen spesielle myndighetskrav knyttet til drift av en franchiseenhet.

Hvis andre oppfører seg dårlig, vil du lide
Franchisesystemet er sårbart i den forstand at virksomheten din kan lide hvis en annen franchisetaker bryter med reglene. Kunder oppfatter ofte franchiseenhetene som samme firma, uten å være klar over at bak hver bedrift er det en individuell franchisetaker. Hvis en kunde er misfornøyd med servicen hos en annen franchisetaker er det en viss risiko for at vedkommende unngår å handle hos deg i den tro at mottakelsen vil være den samme. Det er derfor viktig at alle franchisetakere står sammen om å opprettholde en god standard i hele kjeden.

__________________________________________

(C) Copyright. Kopiering forbudt uten skriftlig samtykke. Artikkelen er skrevet av rekrutteringsselskapet Cappa i samarbeid med konsulentgruppen FranchiseArkitekt.  Ta kontakt om du trenger bistand til etablering og utvikling av kjeder i Norge, Sverige eller Danmark.