Franchise i Norge (gratis rapport)

Rapporten er skrevet av Sven Hars i FranchiseArkitekt og Hovedorganisasjonen Virke.

Formålet med Franchiserapporten er å sette fokus på franchise som forretningsmodell og fremme god franchisedrift.

Basert på kildedata fra Virkes Retaildatabase, med nøkkeltall fra 530 kjeder, oppsummeres utviklingstrekk og nøkkeltall for franchise i Norge.

Virke og FranchiseArkitekt har sammen arrangert Franchisekonferansen i Norge siden 2015. Tilsvarende konferanse arrangeres i Sverige og samlet er dette blitt Skandinavias største fagkonferanse innen franchise med over 250 deltakere årlig.

Last ned Franchiserapporten 2022 GRATIS !

Du kan også laste ned Franchiserapporten 2020, Franchiserapporten 2019Franchiserapporten 2018 og Franchiserapporten 2017