Franchise i Norge (gratis rapport)

Rapporten er skrevet av Jonas Ideström i FranchiseArkitekt og Knut Erik Rekdal i Hovedorganisasjonen Virke.

Franchiserapporten har som formål å sette fokus på franchise som forretningsmodell, fremme god franchisedrift og avdekke markedsforventningene til et utvalg kjeder i Norge.

Virke og FranchiseArkitekt har sammen arrangert Franchisekonferansen i Norge siden 2015. Tilsvarende konferanse arrangeres i Sverige og samlet er dette blitt Skandinavias største fagkonferanse innen franchise med over 250 deltakere årlig.

Rapporten er basert på kildedata fra Virkes Retaildatabase med nøkkeltall fra over 550 kjeder samt en egen spørreundersøkelse til kjedeledere, viser kjedenes forventninger første halvår 2018 hva angår:

  • Omsetningsutvikling
  • Markedsutvikling for egen kjede og bransjen
  • Forventninger til utvikling i salgspriser og driftsresultat
  • Tilgang til lån og kreditt

Rapporten har 4 deler:

  • Del 1 omhandler overordnet informasjon om franchise som forretningsmodell.
  • Del 2 beskriver utvikling og forventninger for retail og franchisekjeder i Norge.
  • Del 3 omhandler riktig tilnærming for å lykkes med å få på plass riktig finansiering for kjeden.
  • Avslutningsvis presenteres de nominerte til årets franchisepris (Franny award) samt kriteriene som legges til grunn for valg av prisvinner.

Last ned Franchiserapporten 2018 GRATIS !

Du kan også laste ned Franchiserapporten 2017