Hva er franchise?

Franchise – definisjon

”Franchise er en driftsmodell basert på et samarbeid mellom to selvstendige parter (franchisegiver og franchisetaker). Mot direkte eller indirekte finansielt vederlag, distribueres retten til å etablere og drive franchisegivers forretningskonsept. Vilkårene for drift av franchisetakers virksomhet, samt samarbeidet mellom partene, bestemmes i en juridisk avtale.”  Cappa 2012.

Franchising er altså en form for samarbeid mellom to uavhengighet parter. Franchisegiver eier en testet og lønnsom forretningsmodell. Franchisetakeren driver sitt eget firma og utøver forretningsideen til franchisegiver. Franchisetakeren danner én lenke i en kjede av selskaper med det samme forretningskonseptet. Kombinasjonen av tryggheten ved en god forretningsidé og drivkraften til den frie entreprenøren gjør at franchise er blitt mer og mer populært.

Franchise gir deg muligheten til å realisere drømmen om å drive egen virksomhet, uten å være gründer. Som franchisetaker skal du kunne støtte deg på franchisegivers erfaringer og kompetanse og på den måten komme enklere og tryggere i gang. Du har ansvaret for din egen virksomhet men allikevel med mindre risiko.

Som franchisetaker må du tro på franchisegivers konsept og du må være villig til å arbeide innenfor de rammer som er beskrevet. Dette betyr at en person som ønsker å bli franchisetaker må undersøke franchisekonseptet grundig. Kan det vise til resultater og er franchisegiveren er i stand til å tilby god opplæring, trening og løpende støtte? Når franchisesystemer ikke lykkes, er det som regel på grunn av at franchisegiver ikke gjør det nødvendige forarbeidet, eller rekrutterer franchisetakere som ikke er i stand til å etablere og drive egen virksomhet.

Franchisegiveren

Franchisegiveren er den som eier konseptet og setter opp regler og rutiner for hvordan samarbeidet med franchisetaker skal foregå.

Den som har en effektiv og lønnsom virksomhet vil naturligvis ofte utvide og la virksomheten vokse. Det kan være å åpne en annen butikk, et nytt anlegg eller et nytt salgskontor. Da må man gjøre en investering på et nytt sted, og la en ansatt operere den nye enheten. Franchise betyr muligheten til å utvide sin virksomhet uten dette behovet for investeringer og ytterligere ansettelser. I stedet betaler franchisetakeren for tilgang til forretningsideen og konseptet.

Franchisetakeren

Franchisetakeren er den som leier konseptet fra franchisegiveren. Som franchisetaker er du din egen sjef, men ikke med full frihet. Du styres av franchiseavtalen og konseptmanualen / håndboken (franchisepakken).

Franchise er alternativet til å bygge opp din egen virksomhet med den risiko det innebærer. Du får vanligvis tilgang til et nøkkelferdig og dokumentert lønnsomt forretningskonsept, med instruksjoner og løpende rådgivning på hvordan konseptet skal drives. Det er også vanlig å se at frittstående virksomheter velger å knytte seg til en franchisekjede. Enten fordi de vil bli en del av en solid kjede, eller vil ha tilgang på flere/andre produkter/bedre betingelser.

Rollefordeling mellom franchisegiver og franchisetaker

Samarbeidet mellom franchisegiver og franchisetaker varierer hos de ulike franchisesystemene, men det må defineres tydelig hvilke oppgaver som er pålagt de forskjellige partene. Uansett er det franchisegiver som eier og videreutvikler konseptet og skal gjøre franchisetakeren i stand til å drive en lønnsom enhet. En god franchisegiver samarbeider tett med sine franchisetakere og lytter til deres erfaringer og innspill, men franchisegiveren tar beslutningene i utviklingen av sitt franchisesystem.

Ansvarsområder franchisegiver (eksempler):

 • Lokaler og leiekontrakter
 • Sentral markedsføring
 • Innkjøpsavtaler
 • Opplæring
 • Løpende driftsoppfølging
 • Butikkdata
 • Distribusjon av varer
 • Bistand til lokal markedsføring
 • Råd vedrørende finansiering og etablering av selskap
 • Videreutvikling av konseptet

Ansvarsområder franchisetaker (eksempler):

 • Drift i henhold til konseptet
 • Varebestillinger
 • Salg/kundebehandling
 • Rekruttering, personal, ledelse
 • Lønnsadministrasjon
 • Eksponering, orden og renhold
 • Lokal markedsføring og kampanjer
 • Rapportering iht franchisegivers retningslinjer

 

Forskjellige typer franchising

Man skiller vanligvis mellom tre forskjellige franchise-systemer. Felles for alle tre er den grunnleggende ideen om samarbeid mellom selvstendige parter.

Trade Name franchising
Franchisegiver tilbyr retten til å drive en virksomhet under et bestemt varemerke. Store hotellkjeder drives ofte på denne måten, hvor franchisegiver leier ut sitt varemerke, men overlater driften til franchisetakeren.

Product Distribution franchising
Samarbeid som omhandler retten til distribusjon av et bestemt produkt eller produktgruppe. I bryggerinæringen finner vi gjerne denne typen franchise.

Business Format franchising
Et omfattende samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker, hvor franchisegiver tilbyr et helhetlig forretningskonsept som ikke bare gir tilgang til et bestemt produkt eller tjeneste, men også inkluderer markedsføring, opplæring og løpende driftstøtte. Det er i hovedsak denne type franchise som omtales på franchiseportalen og som er mest vanlig i Norge.

__________________________________________

(C) Copyright. Kopiering forbudt uten skriftlig samtykke. Artikkelen er skrevet av rekrutteringsselskapet Cappa i samarbeid med konsulentgruppen FranchiseArkitekt.  Ta kontakt om du trenger bistand til etablering og utvikling av kjeder i Norge, Sverige eller Danmark.