Specsavers

Siden Specsavers ble etablert i England i 1984 har selskapet vokst raskt til nå å være representert i 10 land som verdens største privateide optikerkjede. I Norge ble kjeden etablert i 2005, har så langt åpnet 80 butikker og er idag klar markedsleder med en andel på 37%.

Bli med på å hjelpe stadig flere med god øyehelse!

Som retailpartner i Specsavers får du tilgang til et internasjonalt kjedekonsept med et meget solid støtteapparat. Sammen med en optikerpartner er du butikkeier og -driver i en kjede som stadig øker markedsandelen i en bransje i vekst. Optikerpartneren sikrer det faglige nivået og den nødvendige kompetansen også på eiersiden. Din oppgave vil være å sørge for at den markedsmessige og butikkfaglige delen av butikkdriften utføres med nødvendig energi og effektivitet i tråd med tilgjengelige retningslinjer og med god støtte av et stort serviceapparat. Servicekontoret hjelper deg med ressurser og støtteaktiviteter knyttet til blant annet økonomi, marketing, butikkdrift og rekruttering. Sammen skaper dere en lønnsom butikk gjennom å kunne tilby kundene et stort produktutvalg til markedets klart laveste priser. Opplæring vil normalt og avhengig av behov bli gitt i en av våre butikker over en periode på 3-6 mnd.

Hvem søker vi?
Vi ønsker å komme i kontakt med personer med operativ erfaring fra butikkdrift og -ledelse, gjerne innen en kjedevirksomhet. Du må også både evne og vilje til å investere i egen virksomhet. I tillegg må du være positiv til å drive butikk i et sterkt og tydelig butikksystem. Det vil ofte være behov for en generell gjennomgang av konsept og avtaleverk selv om vi ikke har en spesiell butikk eller lokasjon tilgjengelig. Dette gjør vi for å kunne forespørre kvalifiserte kandidater når anledningen kommer. Da vil det være en stor fordel både for oss og aktuelle kandidater om vi har vurdert hverandre på generelt grunnlag allerede og dermed kan konsentrere oss om det aktuelle caset. Vi har nå 80 butikker, åpner gradvis nye og noen ganger er butikker helt eller delvis til salgs.

Produkter og tjenester
I tillegg til briller og kontaktlinser med høy kvalitet tilbyr Specsavers avanserte synsundersøkelser utført av autoriserte, dyktige optikere. En profesjonell synsundersøkelse måler ikke bare synet men fungerer også som en helsesjekk med mulighet for å oppdage helsemessige utfordringer mens de enda kan behandles. Alle burde foreta en jevnlig kontroll av synet for å ta godt vare på egen helse. Halvparten av alt synstap kunne vært unngått dersom folk hadde gått mer regelmessig til synskontroll.
Specsavers leverer innfatninger og glass av høy kvalitet som produseres ved bestilling og leveres til butikken i løpet av få dager. Alle innfatninger kan dessuten leveres som solbriller, både med og uten styrke. Vi har også et stort utvalg av kontaktlinser med mulighet for abonnement.

Er du interessert i å vite mer?
Ta kontakt med Jennifer Eriksson, Recruitment Manager, +47 468 94 082

 

Specsavers